Szerződési feltételek

A Vilgain s.r.o. társaság, székhely: Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság, azonosítószám: 29269555, a C szakasz 69673 betétszáma alatt a Brno‑i Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzékbe van bejegyezve, e‑mail: help@vilgain.hu, a https://vilgain.hu internetes címen található online webáruházon keresztül történő áruvásárlásra vonatkozó feltételek.

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A Vilgain s.r.o. társaság (székhely: Brno 602 00, Smetanova 1022/19, Brno 602 00, azonosítószám: 29269555, a C szakasz 69673 betétszáma alatt a Brno‑i Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzékbe van bejegyezve (a továbbiakban: „Eladó“) jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek“) a 89/2012. sz. törvény 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozza a 89/2012. sz. törvénycikk (a továbbiakban: "Eladó"), Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 1717. § (1) bekezdése alapján a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: Vevő) között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsán vagy annak alapján keletkeznek. Az online áruházat az Eladó a http://vilgain.hu címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webfelület") keresztül üzemelteti.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az áru megrendelése során üzleti tevékenysége vagy önálló szakmája gyakorlása során jár el.

1.3. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a Kereskedelmi feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek magyar nyelven készültek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető meg.

1.5 Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. Felhasználói fiók

2.1 A Vevőnek a Weboldalon történő regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a Webáruház webes felületéről.

2.2 A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát megőrizni.

2.4 A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5. Az Eladó törölheti vagy felfüggesztheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit, vagy ha a Vevő a Cseh Köztársaság vonatkozó törvényeivel vagy a jó erkölcsbe ütköző magatartás jeleit követeli meg.

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik fél hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

3. Az adásvételi szerződés megkötése

3.1 Az áruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles az árukra vonatkozó adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

3.2 Az áruház webes felülete tartalmazza az árucikkekre vonatkozó információkat, beleértve az egyes árucikkek árát és az áruk visszaküldésének költségeit, ha azok nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték‑adót és minden kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedi megállapodás szerinti feltételekkel adásvételi szerződést kössön.

3.3 Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén szereplő, az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat a Cseh Köztársaságon belül szállítják.

3.4 Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következő információkat tartalmazza:

3.4.1. Megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vevő "helyezi be" az áruház webes felületének elektronikus kosarába),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru szállításának kívánt módjára vonatkozó részletek, és

3.4.3. tájékoztatás az áruk szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").

3.5 A megrendelés Eladónak történő elküldése előtt a Vevő jogosult ellenőrizni és módosítani a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevőnek a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibák felismerésére és kijavítására vonatkozó képességét is. A Vevő a megrendelést a "Fizetés most" gombra vagy más hasonló szövegű gombra kattintva küldi el az Eladónak. A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelésnek az ilyen gombra való végleges megerősítésével a Vevő vállalja az ár megfizetését. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a megrendelés kézhezvételét a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e‑mail‑címére (a továbbiakban: "Vevő e‑mail‑címe") küldött e‑mailben. A megrendelés visszaigazolásával együtt az Eladó a Vevőnek a szerződés vagy az általános szerződési feltételek egy példányát tartós adathordozón (PDF formátumban) megküldi.

3.6 A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől további megrendelési megerősítést kérni (például írásban vagy telefonon).

3.7 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

3.8 A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. A Vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térhetnek el az alapdíjtól.

4. Vételár és a fizetési feltételek

4.1 Az áruk árát és az áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

  • bankkártyával a Global Payments Europe, s.r.o. által üzemeltetett GPwebpay fizetési kapun keresztül, székhelye: V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság, azonosítószám: 27088936;

4.2 A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másként nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3 Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. pontjában foglalt, az áru vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket.

4.4 Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötését követő 24 órán belül fizetendő.

4.5 Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó jelével (pl. rendelésszám) együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő vételár fizetési kötelezettsége az adott összegnek az Eladó számláján történő jóváírásának pillanatában teljesül.

4.6 Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk) a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek kiszállítanák. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.

4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.

4.8. Ha a kereskedelmi kapcsolatokban ez a szokás, vagy ha ezt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóügyi bizonylatot - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó az általános forgalmi adó fizetője. Az adóügyi bizonylatot - számlát az Eladó az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus úton küldi meg a Vevő kapcsolattartási e‑mail‑címére, amelyhez a Vevő hozzájárul. Partner feladóhelyen keresztül történő személyes átvétel esetén (Aktin Point szolgáltatás) az adóügyi bizonylatot - számlát az átvételt követően azonnal elküldi a vevő kapcsolattartó e‑mail címére.

4.11. Amennyiben az Eladó bizonyos árukat akciós vagy kedvezményes áron tünteti fel, hirdeti vagy bemutatja, az Eladó köteles feltüntetni az ilyen árukra vonatkozó azt a legalacsonyabb árat is, amelyen az Eladó a kérdéses árukat (i) az akció vagy kedvezmény kezdetét megelőző 30 napban (akár ezen az áron, akár más áron) kínálta és értékesítette, (ii) az ilyen áruk értékesítésének kezdete óta eltelt időszakban, ha az árukat rövidebb ideig értékesítették, vagy (iii) az árengedmény első adását megelőző 30 napban, ha az árengedmény fokozatosan emelkedett ("árengedmény előtti ár"). A Vevő tudomásul veszi, hogy a Vevő az Áruház webes felületén az "Átlátható ártörténet" című vezérlőelemre vagy az adott árutípushoz hasonló szövegű elemre kattintva ellenőrizheti az árengedményes és nem árengedményes áruk árelőzményét. Amennyiben az Eladó nem jeleníti meg közvetlenül a kedvezmény előtti árra vonatkozó ilyen információt, ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy a Weboldalon korábbi árként megjelenített ár (pl. áthúzással, eltérő megjelenítéssel) megegyezik a kedvezmény előtti árral, és amennyiben az Eladó az akciókat vagy kedvezményeket százalékos (%) értéket tartalmazó elemmel jeleníti meg, az így feltüntetett kedvezmény vagy akció mindig a kedvezmény előtti árból kerül kiszámításra.

4.12 Az árak addig maradnak érvényben, amíg azok az áruház webfelületén megjelennek. Amennyiben az ár feltüntetésében nyilvánvaló technikai hiba van, az Eladónak nincs valós szándéka arra, hogy ilyen feltételek mellett szerződést kössön. Abban az esetben, ha úgy tűnik, hogy a szerződés megkötésére nyilvánvalóan hibás árral került sor, az Eladó vállalja, hogy a hiba felfedezését követően haladéktalanul értesíti erről a Vevőt. Ebben az esetben a szerződés megkötésére az eladó akaratának hiánya miatt nem került sor. Amennyiben az eladó és a vevő között nem jön létre megállapodás a szerződés érvénytelenségének rendezéséről, az eladó köteles az árat a vevőnek visszatéríteni.

5. Elállás az adásvételi szerződéstől

5.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni.

(a) a vevő igényei szerint gyártott vagy személyes igényeihez igazított termékek szállítása,

(b) romlandó vagy rövid ideig eltartható áruk vagy olyan áruk szállítása, amelyek a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más árukkal,

(c) olyan lezárt csomagolásban lévő áruk szállítása, amelyeket a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyek higiéniai okokból nem küldhetők vissza; és 

(d) a lezárt csomagolásban lévő hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program átadása, ha a vásárló megsértette azt.

5.2 Az 5.1. cikkben említett esetet vagy bármely más olyan esetet kivéve, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint, azzal a feltétellel, hogy ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az áru utolsó szállításának átvételétől számít. Az Eladó javasolja, hogy a Vevő küldje el az adásvételi szerződéstől való elállást:

a) írásban, az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó mintanyomtatvány kitöltésével (itt) a Smetanova 1022/19, 602 00 Brno címre küldött levélben.

b) elektronikus úton, az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó mintaűrlap kitöltésével (itt) a help@vilgain.hu e‑mail címre.

5.3 Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés eleve érvényét veszti. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza szokásos postai úton. A 10 kg‑ig terjedő áruk visszaküldéséhez (egyes fiókok csak 5 kg‑ot engednek meg) a vevő a Posta egyik fiókján keresztül ingyenesen igénybe veheti az áruvisszavételt. Egyszerűen csak vigye be az árut a visszaküldési űrlappal együtt a fiókba, és diktálja be a 99215802 kódot az operátornak. Az operátor kinyomtatja a címkét és gondoskodik a csomag visszaküldéséről.

5.4 A Szerződéstől való elállás esetén az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke alapján az Eladó a Vevő által a Vevőtől kapott pénzeszközöket a Vevőnek a Szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon köteles visszaadni, ahogyan az Eladó a Vevőtől megkapta azokat. Ha a Vevő az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó a Vevőnek az Áruk szállítási költségét a felajánlott legolcsóbb szállítási móddal megegyező összegben téríti meg. Az Eladó jogosult továbbá a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru visszaküldésekor vagy más módon is visszaadni, feltéve, hogy a Vevő ehhez hozzájárul, és a Vevőnél nem merülnek fel többletköltségek. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszegeket a vevőnek visszaadni, mielőtt a vevő az árut visszaküldi neki, vagy igazolja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5 Ha a Vevő az Általános Szerződési Feltételek 5.2. pontja szerint eláll a szerződéstől, a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladóval szemben csak az Áruk értékcsökkenéséért felel, amely az Áruk természetének, jellemzőinek és működésének megismeréséhez szükségestől eltérő módon történő kezeléséből ered. Az Eladó jogosult az előző mondat szerinti kártérítési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevő vételár‑visszatérítési igényébe.

5.6 Azokban az esetekben, amikor a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése értelmében joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni az áru Vevő általi átvételének időpontjáig. Ebben az esetben az Eladó a vételárat haladéktalanul visszafizeti a Vevőnek, készpénzben, a Vevő által megjelölt számlára. Ezen túlmenően az Eladónak joga van elállni a szerződéstől a következő esetekben: (a) technikai hiba miatt az áruház webes felületén nyilvánvalóan téves ár jelent meg; (b) az áru objektív vagy szubjektív okokból nem szállítható az eredeti feltételek mellett; (c) a teljesítés objektíve lehetetlenné vagy jogellenessé válik.

5.7 Ha a Vevőnek az áruval együtt ajándékot is adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.5Amennyiben a szerződéstől való részleges elállás esetén, amelynek vételára alapján a Vevő jogosult volt az ingyenes szállításra (az ingyenes szállítás aktuális feltételeit lásd itt), a fizetett vételár az ingyenes szállítási határérték alá csökken, az Eladó jogosult a visszatérített összeget csökkenteni az áru azon részének szállítási költségével, amely tekintetében a Vevő nem állt el.

6. Az áruk szállítása és kiszállítása

6.1 A raktáron nem lévő árukat az Eladó a lehető leghamarabb elküldi. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a pontos időpontról. Ha az áru raktáron van, az Eladó vállalja, hogy legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül leszállítja azt a Vevőnek. Ha az áru nincs raktáron, és erről a  Vevőt megfelelően tájékoztatják (a webáruház webes felületén a megfelelő grafikus vagy ellenőrző elemen keresztül), az Eladó legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül köteles az árut leszállítani. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felek ettől eltérő határidőben állapodnak meg. Ha az Eladó az áru leszállításával késedelembe esik, a Vevő elállhat a szerződéstől, ha az Eladó az áru leszállítására vonatkozó kötelezettségének még a Vevő által biztosított további ésszerű határidőn belül sem tesz eleget. A vevő csak akkor állhat el a szerződéstől póthatáridő nélkül, ha az eladó megtagadta a teljesítést, vagy ha a szerződéskötéskor fennálló körülményekre tekintettel a meghatározott időpontban történő teljesítés szükséges, vagy ha a vevő a szerződéskötés előtt tájékoztatta az eladót arról, hogy a meghatározott időpontban történő teljesítés szükséges.

6.2 Az áru leszállítása a jelen feltételek szerint az áru szerződés szerinti átadásának pillanatát jelenti a vevőnek. Az áru vevő általi indokolatlan visszautasítása nem minősül az Eladó részéről az áru leszállításának elmulasztásának vagy a szerződés vevő általi megtagadásának. A Vevő tudomásul veszi, hogy (i) a neki küldött áru átvételének elmulasztása vagy (ii) az áru átvételének alapos ok nélkül (anélkül, hogy erre jogosult lenne) történő megtagadása a szerződés alapján vele szemben fennálló kötelezettség megszegésének minősül. Ilyen esetben a vevő köteles megtéríteni az eladónak a vevő kötelességszegéséből eredő kárát. Ebben az esetben az előző mondat szerinti kár alatt elsősorban a szállítási költségeket (a vevőhöz történő szállítás és az eladóhoz történő visszaszállítás), a tárolási és csomagolási költségeket kell érteni. A díjakat az eset körülményeinek megfelelően egyedileg számszerűsítik, azonban a felek a tárolás minden egyes napjára 30 CZK összegben állapodnak meg. Ha az eladó a szerződéstől való elállás jogát is gyakorolja, a jelen pont szerinti kártérítési jogát ez nem érinti.

6.3 A felelősség az áru véletlen megsemmisüléséért, sérüléséért vagy elvesztéséért az áru átvételének pillanatában vagy abban a pillanatban száll át a vevőre, amikor a vevő köteles volt az árut átvenni, de ezt a szerződés megszegésével elmulasztotta.

6.4. Az áru fuvarozótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót, és ezt fenntartásként beírni a szállítólevélbe. A csomagolás sérülése esetén, amely a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól. A szállítólevél aláírásával a vevő megerősíti, hogy az áruszállítmány minden feltételnek és követelménynek megfelel.

6.5. Abban az esetben, ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.6. Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

6.7 Abban az esetben, ha a Vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket, illetve a szállítás más módjával kapcsolatos költségeket az Eladónak megfizetni.

6.8 Az áru fuvarozótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérült, ami a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

6.9 A Vevő köteles az átvett árut az átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül kicsomagolni és megvizsgálni. 

6.10. A felek további jogait és kötelezettségeit az áruszállítással kapcsolatban az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja. További információkért lásd a Szállítás és fizetés című bekezdést. Amennyiben az Eladó különleges szállítási feltételei kiadásra kerülnek, a Szerződés részét képezik, és egyidejűleg ellentétesek az Általános Szerződési Feltételek 6. cikkének bármelyik bekezdésével, az Eladó különleges szállítási feltételei elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételek ilyen ellentétes rendelkezésével szemben. 

6.11. Amennyiben az eladott áru jellege vagy a használat módja és időtartama miatt szükséges, az Eladó az áruval együtt tartós adathordozón (különösen dokumentum vagy PDF‑fájl) használati utasítást is átad. Az átadott utasításoknak írásosnak és érthetőnek kell lenniük.

7. Hibás teljesítésből eredő jogok

7.1 A Vevő hibás teljesítésből eredő jogaira a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914‑1922., 1924., 1925., 2099‑2105., 2108‑2117. §-ai, valamint a Polgári Törvénykönyv 2158‑2174b. §-ai és a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény) irányadók.

7.2 Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy a Vevő az áru átvételének időpontjában:

7.2.1. az áru rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklám alapján elvárt jellemzőkkel,

7.2.2. az Áruk alkalmasak (i) arra a célra, amelyre az Eladó szerint azokat használni kell, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják, beleértve a harmadik felek jogait, a jogszabályokat, a műszaki szabványokat vagy az iparági gyakorlati kódexeket, vagy (ii) a Vevő által kért és az Eladó által elfogadott célra,

7.2.3. mennyiségében, minőségében és egyéb jellemzőiben - beleértve a tartósságot, funkcionalitást, kompatibilitást és biztonságot - megfelel az azonos típusú áruk szokásos jellemzőinek, amelyeket a vevő észszerűen elvárhat, még az eladó vagy az azonos szerződéses láncban szereplő más személy által tett nyilvános nyilatkozatok figyelembevételével is, Ez nem vonatkozik különösen a reklámra vagy a címkézésre, ha az eladó bizonyítja, hogy nem tudott róla, vagy hogy a szerződéskötés időpontjában legalább hasonló módon módosították, vagy hogy az nem befolyásolhatta a vásárlási döntést, 

7.2.4. az árut tartozékokkal együtt szállítják, beleértve a csomagolást, az összeszerelési útmutatót és egyéb, a vevő által észszerűen elvárható használati utasításokat,

7.2.5. az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy bemutatónak, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy bemutató alapján határozták meg,

7.2.5. az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van,

7.2.6. az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, és

7.2.7. Az Eladó felel az Eladóval szemben a hibás összeszerelés vagy telepítés által okozott hibákért is, amelyeket az Eladó a Szerződésnek megfelelően végzett vagy az Eladó felelőssége alatt végzett. Ez akkor is érvényes, ha az összeszerelést vagy beszerelést a vevő végezte, és a hiba az eladó által adott utasítások hiányosságára vezethető vissza.

7.3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében említett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében arra a hibára, amelyért az alacsonyabb árat kikötötték, az áruk szokásos használatból eredő elhasználódására, használt áruk esetében arra a hibára, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy ha az az áru jellegéből adódik.

7.4 A hibás teljesítésből eredő jog gyakorlásának időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az eladó a vevő által a hiba bekövetkezéséről értesült, és a hibás teljesítésből eredő jogát gyakorolta.

7.5. Ha az áru hibás, a vevő követelheti:

7.5.1. az áru javítását vagy új áru szállítását, választása szerint, kivéve, ha a hiba elhárításának választott módja lehetetlen vagy a másik módszerhez képest észszerűtlenül drága; ezt különösen a hiba jelentőségére, a dolog hiba nélküli értékére és arra tekintettel kell értékelni, hogy a hiba a vevő számára jelentős nehézségek nélkül eltávolítható-e a másik módszerrel. Az eladó megtagadhatja a hiba kijavítását, ha az lehetetlen vagy aránytalanul költséges, különös tekintettel a hiba jelentőségére és arra az értékre, amellyel az áru a hiba nélkül rendelkezne, vagy

7.5.2. A hiányzó részek pótlása.

7.6 Az előző bekezdésben említett jogok helyett a vevő észszerű árleszállítást vagy a szerződéstől való elállást követelhet, ha:

7.6.1. az Eladó nem a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően orvosolta a hibát, vagy megtagadta annak orvoslását,

7.6.2. A hiba ismételten jelentkezik,

7.6.3. a hiba lényeges szerződésszegésnek minősül,

7.6.4. az Eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a hiba nem orvosolható ésszerű időn belül vagy a Vevő számára jelentős kellemetlenségek nélkül.

7.7. Ha a felek úgy járnak el, hogy az Eladónak kell a hibát eltávolítania, akkor a hibára való rámutatás után ésszerű időn belül el kell távolítania azt úgy, hogy az ne okozzon jelentős kellemetlenséget a Vevőnek, figyelembe véve az áru jellegét és azt a célt, amelyre a Vevő az árut vásárolta. Ha a vevő a kijavított árut nem veszi át ésszerű időn belül, miután az eladó értesítette őt az áru átvételének lehetőségéről, az eladó jogosult a szokásos mértékű tárolási díjra. 

7.8 Az Eladó a hibás árut saját költségén veszi át. Ha ehhez az áru szétszerelésére van szükség,  amelynek összeszerelése a hiba feltűnése előtt az áru jellegének és rendeltetésének megfelelően történt, az Eladó köteles a hibás darabot szétszerelni és a javított vagy új darabot összeszerelni, vagy ennek költségeit megfizetni. 

7.9. A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó telephelyének címén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, esetleg a székhelyén vagy telephelyén is. Az Eladó a hibás teljesítésből eredő jog gyakorlásáról a Vevő részére írásbeli visszaigazolást állít ki, amelynek tartalma tartalmazza (i) a hibás teljesítésből eredő jog gyakorlásának időpontját, (ii) az igény tárgyát, (iii) az igény rendezésének kívánt módját és (iv) a Vevő elérhetőségét az igény rendezésével kapcsolatos tájékoztatás céljából.

7.10. Ha a hiba az átvételtől számított tizenkét hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult a fogyasztási cikkeknél az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jelentkező hiba esetén igényt tartani.

7.11. A felek egyéb, az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozhatja. A Panaszkezelési szabályzat az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

8. A felek egyéb jogai és kötelezettségei

8.1 A Vevő az Áruk tulajdonjogát az Áruk teljes vételárának (beleértve a csomagolási és szállítási költségeket) kifizetésével szerzi meg.

8.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1820. szakasza (1) bekezdésének n) pontja szerinti magatartási kódexek.

8.3 A fogyasztói panaszokat az Eladó a help@vilgain.hu elektronikus címen keresztül kezeli. Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi.

8.4. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet, az AVR Központi Felügyelet, Štěpánská 15, 120 00 Prága 2, e‑mail: adr@coi.cz, honlap: https: //www.coi.cz/informaceoadr/ illetékes az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére. Az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható.

8.5 Az Európai Fogyasztói Központ Cseh Köztársaság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetes címe: http://www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21‑i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.

8.6 Az Eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hatóság végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

8.7 Ha  az Eladó az Üzlet webes felületén olyan harmadik személyek értékeléseit teszi közzé , akik az Eladó szolgáltatásait igénybe vették, az Eladóval kapcsolatban tapasztalatot szereztek vagy az Eladótól árut rendeltek (a továbbiakban: "Vásárlói értékelés"), az Eladó megfelelő módon tájékoztatja, hogy (i) az Vásárlói értékelés ellenőrizve van‑e és hogyan, vagy (ii) fizetett Vásárlói értékelésről van‑e szó. Amennyiben ez az információ nem megfelelő módon kerül megadásra egy Vevői vélemény esetében, az Eladó ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy a Vevői vélemény nem ellenőrzött, és hogy nem fizetett Vevői vélemény.

8.8 Ha a  Vevő az Eladónak bármilyen információt adott az  Árukkal vagy az Eladóval kapcsolatban, különösen, ha a Vevő úgy döntött , hogy a Weboldalon véleményt tesz közzé, vagy ha a Vevő elégedettségi kérdőívet töltött ki, a Vevő ezennel engedélyt ad az Eladónak, hogy a megadott információkat, beleértve a vizuális vagy audiovizuális képeket is, ingyenesen közzétegye a Weboldalon vagy az Eladó közösségi média profiljain. Az  adatok közzétételével vagy megadásával a Vevő kijelenti, hogy rendelkezik az adatok szerzői vagy egyéb szükséges jogokkal, vagy egyébként jogosult az adatokkal úgy rendelkezni, hogy azok közzététele az Eladó weboldalán vagy közösségi média profiljain ne sértse harmadik személyek szerzői vagy egyéb jogait. Ugyanakkor a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az elégedettségi kérdőív értékelését vagy tartalmát indokolt esetben eltávolítani, illetve nem köteles az adatokat, beleértve a vizuális vagy audiovizuális képeket is, közzétenni. Az Üzemeltető azonban nem ellenőrzi aktívan a Vevő által feltöltött tartalmat, ezért nem játszik olyan jellegű aktív szerepet, amelyről kijelenthető, hogy ismeri vagy ellenőrzi a Vevő által feltöltött tartalmat.

9. Adatvédelmi irányelvek

9.1 A Vevő személyes adatainak védelme érdekében az alábbi Adatvédelmi szabályzat alkalmazandó.

10. Kézbesítés

10.1 A Vevőnek a Vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott elektronikus címre lehet kézbesíteni.

11. Záró rendelkezések

11.1. Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogszabályok szerinti jogait.

11.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

11.3 Az Adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

11.4 Az Eladó elérhetőségei: szállítási cím Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, e‑mail cím help@vilgain.hu.

Kelt Brünnben 2023. május 2-án.